ESBRI

Sverige innovationstvåa – Finland i topp

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2016 10:10 CEST

Hur bidrar svensk innovationspolitik till global kunskapsuppbyggnad? Frågan diskuteras på ett seminarium i Stockholm 12 maj, utifrån en ny rapport.

I dag satsar många länder på innovationspolitik för att öka sin globala konkurrenskraft. Men blir den förda politiken bara ett nationellt särintresse, eller gagnar den även övriga världen? Den amerikanska tankesmedjan ITIF (Information Technology and Innovation Foundation) har intresserat sig för ämnet.

I en studie har de analyserat 56 länders bidrag till den globala innovationskapaciteten. Tillsammans står de för nästan 90 procent av den globala ekonomin. Sverige kommer på andra plats i rankningen, slaget endast av Finland. Studien har en ny ansats där såväl ländernas innovationskraft som deras konkurrenshämmande insatser analyseras. Det gör att resultaten även tar hänsyn till nationella särintressen, som till exempel handelshinder, och bidrar till att koppla ihop innovationspolitiken med det handelspolitiska fältet.

Under seminariet presenteras rapporten ”Contributors and Detractors: Ranking Countries’ Impact on Global Innovation” av Stephen Ezell, som är en av författarna. Han är vice president för Global Innovation Policy på ITIF, med fokus på frågor kring forsknings- och teknikpolicy samt internationell konkurrenskraft och handel.


Tid: Torsdag 12 maj, 13.30–15.00 följt av fikamingel
Plats: Westmanska palatset, Holländargatan 17, Stockholm


Kontakt och anmälan: Helene Thorgrimsson, helene.thorgrimsson@esbri.se, 08-458 78 02
Mer info: www.esbri.se/sem-160512.asp

Notera att seminariet hålls på engelska! Det arrangeras av ESBRI och Tillväxtanalys och sänds live via Bambuser. Sändningen kommer att nås från www.esbri.se och läggs ut som webb-tv efteråt.

ESBRI – Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning – grundades genom en donation av entreprenören Leif Lundblad. Institutets övergripande målsättning är att stimulera entreprenörskap i Sverige. ESBRI är fristående från politiska intressen. För mer information: www.esbri.se