Näringsdepartementet

Sverige invalt i Internationella teleunionens styrande råd

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 14:08 CET

Sverige är ett av de länder som kommer att leda den internationella teleunionen, ITU, under åren 2006-2010. Det står klart sedan Sverige idag valts in i ITU:s styrande råd under organisationens pågående konferens i Turkiet.
- Genom att delta i det styrande rådet ökar Sveriges förutsättningar att påverka unionens arbete i en riktning som främjar svensk politik och svenskt näringsliv inom området, konstaterar infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Sverige, som representeras i ITU av Post- och telestyrelsen, PTS, gick till val på att effektivisera organisationen, ge hela världen tillgång till informationssamhället och på att skapa ökade möjligheter även för personer med funktionshinder att ta del av detta.

- Modern teleteknik kan vara till stor nytta för alla. Sverige är till exempel bland de bästa i världen på att utveckla tjänster som funktionshindrade kan använda i sin vardag. Teknik som en möjlighet för alla är en fråga som vi ska driva inom ITU, säger Marianne Treschow, generaldirektör för PTS.

Rådet leder ITU:s arbete mellan organisationens stora konferenser vart fjärde år. I rådets uppgifter ingår samordning av arbetet och budgetfrågor, men också att säkerställa att ITU:s policy svarar upp mot den snabba utvecklingen inom telekomsektorn.

ITU, med huvudkontor i Genève i Schweiz, är en del av Förenta Nationerna. Det är inom ITU som medlemsstater och den privata sektorn samordnar telekomnät, telekomtjänster och radiofrekvenser.


Kontakt:
Elin Lagercrantz
Pressekreterare hos Åsa Torstensson
08-405 10 47
070-580 02 47
elin.lagercrantz@industry.ministry.se

Ulrika Strömqvist
presschef PTS
08-678 57 15