Fastighetsanalys AB

Sverige kan bli en förebild vid klimatmötet i Köpenhamn

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 10:27 CET

40 procent av energianvändningen i Sverige, går till uppvärmningen av våra byggnader. Civilingenjör Hans Lönn, AB Fastighetsanalys har 30 års erfarenhet av energieffektivisering och har bevisat att man kan minska energianvändningen med 30 procent med en metod som han tagit fram och använder.

Klimatmötet i Köpenhamn har föregåtts av åratals förhandlingar. Mycket svåra hinder i förhandlingarna har varit polariseringen kring u-ländernas problem kontra i-ländernas. Problemen blir inte lättare av att många u-länder har gått om åtskilliga i-länder vad beträffar ekonomi och växthusgasutsläpp.

 

Med i förhandlingspotten finns också frågor kring ansvar, samarbete, solidaritet, förtroende och framförallt rädslan för att andra länder skall komma ”billigare” undan än det egna landet.

 

Alla förhandlingar synes bara handla om en massa kostnader. Den enda ”vinsten” ligger i att om vi inte får stopp på temperaturökningarna på jorden så står mänskligheten inför en ny klimatkatastrof. Denna gång framkallad av människorna själva till skillnad från de ”naturliga” katastroferna genom årmiljarderna. Utgångspunkten är alltså att det måste få kosta!

Vi har i Sverige outnyttjade kunskaper som vi kunde demonstrera för världen. Hans Lönns metod rör ”bara” uppvärmningen av våra byggnader. Men eftersom 40 procent av energianvändningen i Sverige går till dessa så blir det en inte obetydlig reduktion av koldioxutsläppen.

 

Hans Lönn har 30 års erfarenhet av energieffektivisering och med hans beprövade metod kan man minska energianvändningen med 30 procent med en återbetalningstid som sällan överstiger 2 år. Han säger: ”Det betyder att räntan på kapitalet blir 50 procent. Då kostar det uppenbart ingenting, eller?”

Sverige borde visa vad vi kan

 

På frågan om hans metod är allmänt tillgängligt i Sverige nu, svarar han: ”Svaret är nej! Men det hindrar väl inte att man kan ändra på det?”

 

Vad behövs för detta då? Jo, att vi måste gå från ord till handling. Alla seminarier som ständigt har föredragshållare som inte har någon aning vad man skall göra tillför ingenting genom att upprepa budskap som, ”Det finns tre utmaningar, energipriserna kommer att öka och valet av system kommer därför att bli mycket viktigt, kunskap att se vilken som är den optimala lösningen och rätt typ av incitamentsstruktur i hela samhället”.

 

Det har alltid varit lönsamt att energieffektivisera. Systemvalet är alltid självklart när man är nere på fastighetsnivån, likaså den optimala lösningen. Incitamentsstrukturen med morötter och piskor är bara för teoretikerna! Det behövs inga sådana om återbetalningstiden är två år eller t.o.m. fyra år!

 

Energideklarationerna måste göras på ett helt nytt sätt!

 

Hans Lönn berättar: ”Jag skall bara ge ett exempel. Jag var, för ett år sedan, i Avesta i en stor privat bostadsrättsförening. Energideklarationen sade att det för fastigheten ifråga var normalt med 1085 MWh och det gick 1080! Alltså gör fastighetsägaren ingenting. Om jag hade gjort analysen så hade jag påstått att det inte skulle användas mer än knappt 700 MWh. Återbetalningstiden mindre än två år!”

 

Men det är inte bara samhällsinstitutionerna som inte fungerar, enligt Hans Lönn. På Chalmers tekniska högskola håller man på institutionen för Installationsteknik och forskar på decentraliserade pumpsystem. Alltså en pump på varje radiator. I framtiden skulle man kunna få fram pumpar som drar ”bara” 2 à 3 W.

 

Hans Lönn har sedan åratal tillbaka en central pump som använder bara 0.2 W per radiator!

 

Och KTH har ingenting heller att skryta med. Mera om det kan man läsa på Hans Lönns hemsida eller i de artiklar om energieffektivisering som han skrivit genom åren!

 

”Sverige är fantastiskt!” säger Hans Lönn som avslutning. ”Det viktigaste instrumentet för att beräkna och följa upp vidtagna åtgärder, graddagsstatistiken, håller SMHI krampaktigt i för att Riksdagen har ålagt dem att tjäna pengar på den. Sverige låter gärna SMHI tjäna några miljoner på densamma för att konsulter och fastighetsägare skall jobba i blindo. Samtidigt som samhället slänger bort 100-tals miljoner på meningslös forskning! I Danmark har man insett realiteterna och tillhandahåller den gratis. Det är tydligen befogat att Danmark står som värd för klimatkonferensen!”

Fastighetsanalys AB grundades 1971 och har varit verksamt sedan dess med civilingenjör Hans Lönn som ledare. Miljö- och energifilosofen, civilingenjör V o V Hans Lönn är en av författarna till boken "Byggande med Kunskap och Moral". Han har också skrivit flera böcker bl.a. en handbok "Spara Energi".