Human Search

Sverige klarar inte en högkonjunktur

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2011 09:40 CEST

Signalerna från det svenska näringslivet är skrämmande: får vi en högkonjunktur så klarar vi inte av att utnyttja den. Det saknas nödvändiga specialistkompetenser och det saknas arbetskraft. Det är en huggsexa därute om de specialistkompetenser som finns och som är extremt efterfrågade. Här måste arbetsgivarna sluta tro att de finner sina specialister genom en bred rekryteringsprocess. De måste inse att nu är det handplockning som gäller. Men det ställer också stora krav på våra politiker.

Problemet ska delas upp i ett längre och ett kortare perspektiv. På lång sikt saknar vi en tydlig strategi för utbildning i bristyrken och specialistutbildningar, som till exempel civilingenjörsutbildningar. Det är en tung fråga för politiker och utbildningsväsende att lösa tillsammans med näringslivet.

På kort sikt har vi ett akut och svårartat problem. Då måste vi vända oss till andra länder och rekrytera de specialister vi behöver för att hantera snabbare kast och kommande högkonjunkturer. Vi har grannländer med högt utbildade specialister inom till exempel yrken som ingenjörer, arkitekter och inom IT-området. Specialister som kan engelska och som passar i branscher som domineras av det engelska språket. Här behöver svenska företag ha en bättre förberedelse på hur specialistkompetenser med det engelska språket som grund kan integreras i företaget.

Avstår från expansion
Vi har en relativt hög arbetslöshet men ändå ger många företag upp i sökandet efter rätt personer. Vi läser om företag i hela landet, Gotland, Västerbotten, Västernorrland och många fler, som redan nu inte kan expandera på grund av att de inte kan hitta rätt personal. De ger helt enkelt upp och avstår från expansion eller försöker klara sig med den personal de har. Våra lagar om anställningstrygghet gör naturligtvis processen mer komplex och risken att göra fel vägs mot hur man kortsiktigt kan lösa problemen genom exempelvis övertid och högre utnyttjande av befintlig personal.

Svårighet att rekrytera tas inte på allvar
Till stor del ligger lösningen på de kortsiktiga problemen hos företagen själva. Svårigheten att rekrytera tas inte på allvar internt förrän det är för sent. Företagen lägger inte ner tillräckligt med tid för planering av rekrytering. Få har tillräckligt uppdaterade kunskaper kring rekrytering på en arbetsmarknad som ständigt förändras och använder medel för specialistrekrytering som idag kan anses som stenålders. Många företag lägger inte heller ner de ekonomiska resurser som krävs – trots rädslan för att göra fel och därmed bli fast med en kostnad för en nyanställd som inte kommit rätt.

Sofistikerad matchmaking
Långsiktigt måste mer resurser läggas på att förutse och tillgodose krav och behov som vi ännu inte ser. Det är inte frågan om rocket-science, det finns redan stor kunskap om hur framtiden kommer att se ut och det gäller för beslutsfattarna att använda den på rätt sätt. 

Kortsiktigt måste vi ta till vara de resurser och all den kunskap som finns. Inte bara inom landets gränser utan även att hitta dessa i andra länder. I högre utsträckning handlar det om en allt mer sofistikerad matchmaking. Att hitta rätt person för rätt roll i företaget och på motsvarande sätt hitta rätt plats för varje person för att därigenom skapa bästa möjliga förutsättningar för den personliga utvecklingen. Lyckas vi med det så blir nästa högkonjunktur ett lyft även för svenska företag annars är risken stor för att vi står på perrongen och ser tåget gå ifrån oss.

För mer information kontakta:
Eva Jacobson Weinefalk
VD och grundare av Human Search
Tel: 08-506 526 80, 0708-90 03 39

Human Search bildades 2002 och är idag ett av Sveriges ledande företag inom headhunting och search. Företaget har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Ukraina, Tjeckien och Ryssland. Huvudkontoret ligger i Stockholm. www.humansearch.se