CIRKULATION VA-tidskriften

Sverige klarar inte vattendirektivet

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2013 09:03 CET

Senast den 22 december förra året skulle åtgärderna i vattendirektivets åtgärdsprogram vara vidtagna och rapporterade till EU-kommissionen. Cirkulation har granskat Sveriges rapportering, som visar att hälften av de svenska vattenförekomsterna inte kommer att nå god status 2015, och troligen inte 2021 heller.

– Åtgärderna har visserligen påbörjats men tillämpningen av lagstiftningen vid prövning och tillsyn är inte tillräcklig för att klara miljökvalitetsnormerna. Hälften av de svenska vattenförekomsterna når därför inte god status till 2015, och det är tveksamt om vi klarar det ens till 2021, säger Lennart Sorby, chef för vattenförvaltningsenheten på Havs- och vattenmyndigheten till Cirkulation.

Läs hela artikeln via länken.

VA-tidskriften Cirkulation är Sveriges ledande tidskrift inom VA-området.