Landsbygdsdepartementet

Sverige kräver ytterligare förenklingar av EU:s jordbrukspolitik

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 11:52 CESTIdag har Sverige tillsammans med ett antal andra länder lämnat in förslag på 39 konkreta åtgärder för att förenkla EU:s jordbrukspolitik. Förslagen framfördes på ett ministermöte med EU:s jordbruksministrar i Luxemburg.

EU-kommissionen arbetar med flera förslag för att minska regelkrånglet inom jordbrukspolitiken med 25%. Det arbetet presenterades idag och i samband med det föreslog ett antal länder, däribland Sverige, ytterligare förenklingar.

- Vi har ett ambitiöst arbete för att minska regelkrånglet i Sverige och på EU-nivå. För att underlätta jordbruksföretagande är det nödvändigt att vi når resultat. Därför är de viktigt för mig att vi föreslår konkreta och genomförbara åtgärder, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Länderna begär att kommissionen ska återkomma inom sex månader med en plan för hur förslagen skall genomföras. Exempel på förslag är:

- Ta bort kravet på uppföljning av små överträdelser som inte genererat avdrag på ersättningar.
- Inför ökad elektronisk hantering av exportlicenser och avskaffa exportbidrag/exportlicenser för processade jordbruksprodukter.
- Avskaffa importlicenser för varor utan särskilda importkrav.
- Att stödrätter kan utarrenderas för sig utan att de behöver åtföljas av mark.

- Med det här förslaget höjer vi ambitionsnivån och takten för genomförandet av förenklingarna, avslutar jordbruksminister Eskil Erlandsson.


Kontakt:
Magnus Kindbom
Stabschef
08-405 20 72
070-519 61 80

Caisa Ahlroth
Pressassistent
08-405 80 33