Försvarsdepartementet

Sverige lämnar stöd till uppbyggnad av den afghanska armén

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2009 10:46 CET

Sverige har fattat beslut om att ge stöd till ISAF:s fond för utveckling av den afghanska armén. Totalt handlar bidraget om sex miljoner kronor och finansieras av både UD och Försvarsdepartementet. Bidraget utgör en del av ett långsiktigt svenskt stöd för att stärka en demokratiskt styrd och fungerande afghansk säkerhetssektor.

- En positiv utveckling i Afghanistan förutsätter både politiska, militära och civila satsningar för att bygga säkerhet och utveckling. Utmaningarna i Afghanistan är omfattande och en internationell kraftsamling behövs för att vrida utvecklingen i en positiv riktning, säger utrikesminister Carl Bildt.

- Målet är att den afghanska regeringen och de afghanska säkerhetsstyrkorna gradvis ska ta ett allt större ansvar för utvecklingen. Den afghanska armén håller på att ta ett ökande ansvar för landets säkerhet. Uppbyggnaden av armén ingår i den strategi som efter hand ska göra det möjligt för den internationella militära närvaron att övergå i en mer stödjande roll och på sikt kunna fasas ut. Denna ansats är högt prioriterad av regeringen, säger försvarsminister Sten Tolgfors.

Bidraget till ANA Trust Fund riktas till att bygga upp säkerhetsstyrkorna i norra Afghanistan, den del av landet där Sverige är verksamt och har ledningsansvar för en regional enhet för säkerhet och återuppbyggnad.

Sverige bidrar även till att bygga upp och stödja den afghanska armén med militär rådgivande personal till så kallade utbildnings- och samverkansgrupper (OMLT). OMLT-verksamheten är ett viktigt strategiskt instrument för att stärka den afghanska arméns egen förmåga, att bygga afghansk kapacitet, ägarskap och ansvarstagande avseende säkerheten i landet. I förlängningen bidrar därför OMLT till att skapa förutsättningar för en framtida neddragning av den internationella militära närvaron i landet.Kontakt:
Irena Busic
Pressekreterare
Utrikesdepartementet
08-405 54 73
070-271 02 55


Mikael Östlund
Pressekreterare
Försvarsdepartementet
08-405 25 15
070-297 43 28