Svenska kyrkan - Internationellt arbete

Sverige måste bidra till att skydda Libyens befolkning

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 15:54 CET

Som en av Sveriges ledande humanitära organisationer uppmanar Svenska kyrkan Sveriges regering att leva upp till skyldigheten att skydda Libyens civilbefolkning från brott mot mänskligheten. Detta i enlighet med den norm som antogs av FN:s generalförsamling 2005 om skyldigheten att skydda befolkningar från folkmord, krigsbrott, brott mot mänskligheten och etnisk rensning.

Uppgifterna om läget i Libyen, och i synnerhet i och omkring huvudstaden Tripoli är ännu mycket knapphändiga. Flera av varandra oberoende källor rapporterar dock om att landets regim har använt stridsflyg och tungt artilleri mot civilbefolkningen. Uppgifterna om antalet döda och skadade varierar kraftigt, men hundratals, kanske tusentals har hittills fallit offer för regimens våld.

Situationen i Libyen är tveklöst mycket allvarlig, och de händelser som rapporterats utgör, om de är riktiga, grund för att misstänka brott mot mänskligheten – en av de fyra kategorier av grava brott som omnämns i FN:s norm om skyldigheten att skydda. Det står klart för alla att Libyens regim inte lever upp till denna skyldighet, och att vi har nått den punkt då det internationella samfundet måste vidta nödvändiga åtgärder för att skydda Libyens civilbefolkning.

– Det är mycket olyckligt att Sveriges regering skapat otydlighet kring Sveriges svar på händelseutvecklingen i Libyen. En diskussion om skenande oljepriser, eventuella flyktingströmmar och så kallad stabilitet är ovärdig i en situation där civilbefolkningen dödas av sin egen regim. Sverige borde i stället vara drivande i en internationell diskussion om konkreta åtgärder för att förhindra de brott mot mänskligheten som just nu begås framför våra ögon, säger Christer Åkesson, Svenska kyrkans biståndschef.

Svenska kyrkan uppmanar därför Sveriges regering att genom utrikesminister Carl Bildt tydligt arbeta inom EU och FN för ett samlat svar från världssamfundet på situationen i Libyen, där just staters skyldighet att gripa in för att skydda civilbefolkningen ligger som grund för åtgärderna. Dessa åtgärder bör i första hand innefatta sådant som riktade sanktioner mot ledande företrädare för regimen, upprättandet av en flygfri zon över Libyen i enlighet med FN-stadgans VII kapitel, införandet av ett totalt vapenembargo mot Libyen samt upprättandet av en oberoende internationell undersökningskommission.

– Det är av största betydelse för civilbefolkningen i Libyen att vidta åtgärder omedelbart. För världssamfundets framtida ställning i liknande situationer är det också viktigt uppfylla sin skyldighet att skydda civilbefolkningen från dessa brott. Normen om skyldigheten att skydda är ett direkt resultat av lärdomarna från Rwanda. Världssamfundet får aldrig mer stå passivt inför sådana brott, säger Christer Åkesson.

Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete är en del av ACT-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrof-, utvecklings- och påverkansarbete. ACT-alliansen består av omkring 100 medlemsorganisationer med 30 000 anställda och frivilliga i 130 länder över hela världen.