Miljöpartiet de gröna

Sverige måste ta större ansvar vid utvisningar

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2004 14:46 CEST

Ännu en gång bryter Sverige mot internationella konventioner

En flyktingfamilj med två små barn, 1 respektive 3,5 år gamla, som vistats i Småland har blivit mycket illa behandlade då de skulle utvisas till sitt hemland. De rycktes ur sina sängar och hämtades av poliser. Därefter fördes de tillsammans med fem poliser till Skopje i Makedonien.

När de kom fram släpptes de inte in i landet på grund av att kvinnan inte är makedonsk medborgare. Familjen flögs då tillbaka till Sverige igen. Nu vill enligt uppgifter Migrationsverket splittra familjen, barnen och fadern skall skickas till Makedonien och modern till Serbien.

- Jag blir mycket upprörd av att höra om den här brutala behandlingen. Människor på flykt undan krig och tortyr skall inte behandlas på det här viset i ett land som säger sig värna om demokrati och alla människors lika värde. Svenska myndigheters bemötande av denna familj har klara brister och bryter mot de mänskliga rättigheterna, säger Mona Jönsson, riksdagsledamot för Miljöpartiet.

- Det är djupt inhumant att splittra familjer på det här viset. Migrationsverket måste ta fram tydliga regler och riktlinjer så att splittringen av flyktingfamiljer upphör, säger Ann-Margret Mossberg, Miljöpartiets ledamot i Utlänningsnämnden och före detta partistyrelseledamot med ansvar för migrations- och asylpolitik.

- Jag har nu bett migrationsminister Barbro Holmberg att svara på frågan vad hon avser att göra för att familjer som utvisas i fortsättningen inte skall splittras, avslutar Mona Jönsson.

Kontakt: Ann-Margret Mossberg, 0522-211 93
Anna Telestam, politisk sekreterare, 08-786 46 25