Svenska institutet

Sverige mer känt än Skandinavien

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 08:00 CET

SVENSKA INSTITUTET PRESENTERAR FÄRSKA RESULTAT FRÅN SVERIGEBILDSSTUDIE

Merparten av världens länder anser sig ha mer kunskap om Sverige än om Skandinavien. Gapet är i många länder över 25 %. Det visar de senaste resultaten från Anholts Nation Brands Index (NBI)*, som Svenska institutet årligen presenterar. Störst är gapet i Kina där 75 % anser sig ha kunskap om Sverige medan 28 % säger sig ha kunskap om Skandinavien. Även i USA är kunskapen om Sverige betydligt större. Medan 61 % av amerikanerna säger sig ha kunskap om Sverige är motsvarande siffra för Skandinavien endast 36 %.

Kännedomen om Skandinavien är, föga förvånande, högst i Europa. Här är också gapet mellan känne-domen om Skandinavien och Sverige lägre.

Att som enskilt land ha starkare attraktionskraft än Skandinavien, en av de regioner i världen med högst status, är en unik position. Det menar Simon Anholt, grundare av NBI. Anholt menar vidare att Sverige tycks ha förmåga att få en portion av allt positivt som associeras till någon av grannländerna i Skandinavien. Om något positivt händer någonstans i Skandinavien adderar det goodwill till regionen – men även i stor utsträckning till Sverige – som är det mest välkända landet i regionen. Detta beskriver Anholt som att övriga länder i Skandinavien betalar en stor del i skatt av det positiva de bidrar med – medan Sverige inte betalar motsvarande skatt till sina grannländer.

- Rent praktiskt innebär det här till exempel att det utanför Europa finns betydligt större potential i att marknadsföra en produkt, en tjänst eller ett företag som svensk än som skandinavisk, konstaterar Liselott Bergman, analysansvarig på Svenska institutet (SI). Sverige väcker positiva associationer och att använda sig av sin svenskhet kan därför öppna dörrar som annars förblivit stängda. 

Samhällsstyre fortsatt starkaste placeringen
Sverige behåller sin 10:e placering i den totala bedömningen och uppfattas fortsatt som ett av världens mest attraktiva och stabila länder. Tredjeplatsen inom kategorin samhällsstyre (låg korruption, mänskliga rättigheter, fred, miljö och fattigdomsbekämpning) är fortsatt Sveriges starkaste placering. Starkast är Sverigebilden i Europa och Nordamerika. Som alltid är sambandet mycket starkt mellan kännedom och goodwill/attraktion, dvs. ju mer man känner till om Sverige desto mer positiv ställer man sig till landet i stort och till svenska värderingar.

SI genomför, på uppdrag av regeringen, årligen en rad studier och analyser som rör bilden av Sverige i andra länder. En av dessa är NBI.

*Anholts Nation Brands Indexstudie (NBI) genomförs varje år sedan 2005. En panel med ca 20 000 människor i 20 panelländer tillfrågas om sin uppfattning om femtio andra länder inom sex kategorier: Näringsliv, Befolkning, Samhällstyrning, Turism, Kultur, samt landets förmåga att locka till sig talang – för studier, forskning och arbetsliv. Svenska institutet presenterar det samlade resultatet årligen.

Om du är intresserad av att veta mer om våra studier, kontakta:
Liselott Bergman, analysansvarig, 08-453 78 31 eller liselott.bergman@si.se

För pressfrågor, kontakta:
Jenny Hagblom, press- och informationsansvarig, 0736-84 20 22, jenny.hagblom@si.se

Följ oss löpande på:
www.si.se
http://twitter.com/SINyheter
http://www.flickr.com/photos/svenskainstitutet

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som ökar omvärldens intresse för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga relationer med andra länder. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med svenska och utländska samarbetsparter samt med svenska ambassader och konsulat.