Utrikesdepartementet

Sverige ny ordförande i internationell grupp mot spridning av kärnvapen

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2004 17:21 CEST

Sverige tar över ordförandeskapet för den multilaterala exportkontrollregimen Nuclear Suppliers Group (NSG) i samband med gruppens årsmöte, som hålls på Svenska Mässan i Göteborg den 24 till 28 maj.

Gruppen har sitt ursprung i den så kallade Londonklubben som bildades i mitten av 1970-talet, bland annat mot bakgrund av den kärnsprängning som Indien genomförde år 1974.

NSG har i dag 40 medlemsländer, däribland Förenta staterna, Ryssland, Frankrike, Storbritannien, Japan, Sydafrika och Brasilien. Syftet med arbetet är främst att harmonisera medlemsländernas nationella exportkontroll för att förhindra spridning av kärnvapen. Arbetet omfattar tre områden: fortlöpande uppdatering av listor över produkter som ska underställas medlemsländernas exportkontroll, informationsutbyte om spridningsrisker på kärnvapenområdet och kontakter med tredje land.

Representanter för det nya svenska ordförandeskapet står till förfogande för massmedia vid mötets avslutning fredagen den 28 maj.


Kontakt
Maria Håkansson
Redaktör
08-405 15 82
0708-66 84 91
maria.hakansson@foreign.ministry.se
Richard Ekwall
Departementsråd
UD:s enhet för strategiskexportkontroll
08-405 57 72