Landsbygdsdepartementet

Sverige och FAO undertecknar nytt samarbetsavtal

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 11:15 CET

Måndagen den 29 november undertecknade Sverige och FAO, FN:s Livsmedels och jordbruksorganisation, ett samarbetsavtal som sträcker sig från 2010-2013 och som omfattar 131 miljoner kronor. Att stärka utvecklingsländernas kapacitet att hantera klimatförändringen, värna ekosystemen och behålla biologiska mångfalden är avgörande för en hållbar global utveckling.

En stor del av FAO:s verksamhet är inriktad mot att uppnå det första av de så kallade millenniemålen, att reducera antalet extremt fattiga och hungrande människor i världen.

- FAO:s arbete för att minska hungern i världen är av stort värde. Därför är jag nu mycket glad över att vi undertecknat ett långsiktigt samarbetsavtal som jag hoppas ska vara ett steg på vägen till en värld där ingen ska behöva gå hungrig, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Det svenska stödet genom Sida är inriktat mot en rad överordnade mål:

  • Hållbart nyttjande av mark, vatten och genetiska resurser samt åtgärder för globala miljöutmaningar som påverkar livsmedel och jordbruk;
  • Förbättrade marknadsmiljöer för en ökad levnadsstandard och en hållbar landsbygdsutveckling;
  • Hållbart nyttjande av fiskeresurser och vattenbruk.

FAO-verksamheterna ska göra skillnad för miljontals människor i utvecklingsländerna. Det handlar bland annat om att stärka nationella, regionala och internationella policys och standarder för att åstadkomma hållbart användande av biodiversitet inom mat- och jordbruksproduktion och rättvist nyttjande av genetiska resurser. Men det omfattar också stöd för viktiga analyser, policys och service för att småproducenter ska kunna öka sin konkurrenskraft, få utökad diversifieringskapacitet, höja marknadsvärdet på produkterna och möta marknadens krav.

- I utvecklingsländerna begränsas småproducenternas deltagande på marknaden främst på grund av dålig lagstiftning, låga volymer och produktivitet, begränsad konkurrenskraft, brist på information, otillräcklig infrastruktur, svaga institutioner och lågt inflytande på prissättning.  FAO har en viktig global roll som påverkans- och samarbetspartner, säger Charlotte Petri Gornitzka, Sidas vikarierande generaldirektör.

Det avtal som Sida nu har skrivit under med FAO möjliggör för ett programstöd där FAO som mottagarorganisation får mer att säga till om vad gäller allokeringen av det svenska bidraget.

För mer information eller intervjuer: kontakta Anna-Karin Nyman, pressekreterare hos Eskil Erlandsson, 070-519 01 59, eller ring Jon Hedenström, pressansvarig på Sida: 08-698 56 14.