SIS, Swedish Standards Institute

Sverige och Kina leder arbetet med en global standard för förpackningar och miljö

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 13:26 CET

Sverige och Kina leder arbetet med att ta fram global standard för att optimera resursanvändningen vid tillverkning av förpackningar och underlätta återvinning av använda förpackningar. Vid ett första internationellt möte i Stockholm beslöt delegater från 15 länder att gå vidare med projektet. SIS, Swedish Standards Institute, ansvarar för arbetet i nära samarbete med Kinas standardiseringsorganisation, Standardization Administration of China (SAC).

Förpackningars miljöpåverkan debatteras i hela världen. Företag, konsumenter, miljöorganisationer och lagstiftande myndigheter har alla åsikter och idéer om hur förpackningar bör utformas. Globala ISO-standarder för förpackningar och miljö kommer att skapa gemensamma referensramar och underlätta internationell handel. Vid ett möte i Stockholm beslöt över 70 experter från 15 länder att gå vidare med projektet. Anders Linde från Rexam AB valdes till ordförande.

– Det var ett lyckat möte och vi kom överens om att en serie med ISO-standarder ska utvecklas. Det finns ett stort behov av standarder som ger vägledning om hur resursanvändningen kan minimeras samtidigt som förpackningarnas funktion bibehålls och om hur förpackningar kan återvinnas. Dessutom kommer harmoniserade globala standarder för förpackningar att bli ett viktigt instrument för att underlätta den fria rörligheten av produkter och internationell handel, säger Anders Linde.

Standarderna ska baseras på befintliga europeiska standarder och asiatiska riktlinjer och kommer att ge vägledning om resurseffektiv förpackningsdesign och hur förpackningar kan återvinnas efter användningen. Bland de föreslagna återvinningsmetoderna finns återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning, kemisk återvinning och organisk återvinning.

Bland de representerade länderna finns Kina, USA, Japan, Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Det andra mötet kommer att äga rum den 31 maj till 4 juni 2010 i Beijing, Kina. I slutet av 2010 kommer de första förslagen till fullständiga standarder finnas tillgängliga.

För mer information:
Anders Linde, ordförande i standardiseringsprojektet, 0705-20 21 68, anders.linde@aliaxion.com
Stina Wallström, projektledare SIS, 08-555 520 43, 0704-49 95 79, stina.wallstrom@sis.se
Erika Messing, pressansvarig SIS, 08-555 520 97,0709-48 06 74, erika.messing@sis.se