FAO

Sverige och Nederländerna först att bidra till FAO:s nya finansieringssystem

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 18:19 CET

Länderna bidrar med sammanlagt 172 miljoner kronor

Sverige och Nederländerna blev idag de första medlemsländer att bidra med medel till FAO:s nya flerpartnersprogram, som är direkt kopplat till FAO:s reformarbete. De frivilliga bidragen uppgår till totalt omkring 172 miljoner kronor (26 miljoner US dollar) fram till 2013.

Finansieringssystemet för FAO:s nya flerpartnersprogram (FAO Multipartner Programme Support Mechanism - FMM) har utvecklats för att möjliggöra för givarländer att fördela sina bidrag direkt till organisationens verksamhets- och budgetprogram.

Större förtroende för FAO

”Den vilja som Sverige och Nederländerna visar genom att snabbt ansluta sig till finansieringssystemet är uppmuntrande”, säger FAO:s undergeneraldirektör José Maria Sumpsi, som slutit avtalen med de båda länderna.

”Det visar också på att förnyelsen och reformarbetet som FAO genomgår skapar större förtroende för organisationen. Vi hoppas att andra länder kommer att ansluta i och med detta initiativ”, tillägger han.

Det nya med finaseringssystemet är att frivilliga bidrag inte längre blir bundna till ett specifikt program eller projekt utan går rakt in i FAO:s budget tillsammans med redan fastställda bidrag från medlemsländerna.

Det innebär att FAO kan använda dessa frivilliga bidrag där de behövs mest, inom ramen för samförståndsavtalet, för att nå resultat som gör skillnad för människor som lider av hunger.

Nya medel för att nå FAO:s mål

Målet med avtalet är att främja fortsatt stöd till livsmedelsförsörjning och hållbart jordbruk och därigenom kunna uppnå FAO:s mål: att alla ska ha tillgång till tillräckligt med mat och säkra livsmedel, bidra till ett hållbart jordbruk och arbeta för ekonomisk och social utveckling samt bevara och hållbart nyttja naturresurser.

Sveriges bidrag på omkring 19 miljoner dollar (ca 125 miljoner SEK) fram till 2013 kommer att användas för verksamhet som ska möta klimatförändringen genom hållbar hantering av naturresurser och förbättrade försörjningsmöjligheter för landsbygdsbefolkningen.

Det är första gången som Sverige, medlem av det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk, ger ett betydande bidrag till fördragets budget.

Nederländernas bidrag (runt 7 miljoner dollar eller  46 miljoner kronor) kommer att stödja policybistånd och kapacitetsuppbyggnad på landsnivå.

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

FAO:s reform

Klimatsmart jordbruk