NS Sensus

Sverige och om en "stat i staten" existerar och breder ut sig

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2013 21:00 CET

Mången äro de maktmissbrukande maktutövarna som ännu icke kommit till allmänhetens beskådande pga att dessa ännu icke har objektivt kritiskt granskats av riksmedias granskande journalister.

Nu erbjudes riksmedias granskande journalister och hela Sveriges journalistkår ytterligare mera bevis för vad som försiggår bl.a. följande;

  • att i EU-praxis saknas definition av ”internationell medicinsk vetenskap”, rubrik A.

  • att Sveriges Regering inte inrapporterat de inskränkande”svenska sjukvårdssystemet” och Försäkringskassans olika ”tillämpningsbestämmelser” för prövning av EU, rubrik B.

  • att endast en lagstiftning får nyttjas enligt förordningen 883/2004 artikel 11.1. Försäkringskassan och underinstanserna tillämpar tre länders vårdregler(åtminstone två).

  • att endast EU-kommissionen via EUF-fördragets artikel 114.8 har att hantera harmoniserad verksamhet som folkhälsa och läkardirektivet.

  • att EU-domstolen kan inte utdela överprövningsbefogenheter till Försäkringskassor enligt Försäkringskassans modell.

  • att EUF-fördraget står högre än EU-domstolen, som endast har tolkningsrätt av fördragen.

  • att Sveriges Regering i särskilt protokoll erkänna att konkurrensen inte ska tillåtas att snedvridas.

    att England/Storbritannien och Polen genom Protokoll har särskilt undantag från kraften i EU-domstolens beslutDu läser mera via denna länk 


http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2013/11/03/2013-11-03-det-fullstandigt-rattsosakra-sverige-dar-uppenbart-en-stat-i-staten-existerar-bevisas-till-hogsta-forvaltningsdomstolen-i-inlaga/


Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter vid bättre/effektivare vård och du kan läsa mera via denna länken  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se