Koloniträdgårdsförbundet

Sverige odlar!

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2013 10:05 CEST

Pressmeddelande 130818

Sverigeodlar!

Odlingen har ökat. Intresset för en odlingsplats i stan och på landet växer i takt med att invånarantalet ökar i vårt land.

Koloniträdgårdsförbundet har kunnat konstatera att möjligheten till odling har en god inverkan på människors livskvalitet och hälsa.

-Det är viktigt att ge människor möjlighet att aktivt bidra till sin egen hälsa, att odla ekologiskt och att bevara och utveckla odlingskunnandet, säger nye ordförande Catharina Tarras-Wahlberg, egenodlade grönsaker minskar dessutom behovet av långa transporter och dess klimatpåverkan.

Koloniträdgårdsförbundet utmanar Sveriges alla kommuner att utöka och bevara antalet koloniområden och odlingslotter.

Koloniträdgårdsförbundet uppmanar Sveriges regering och riksdag att underlätta för kommunerna i arbetet att skapa nya odlingsmöjligheter.

Ytterligare upplysningar lämnas av

Förbundsordförande Catharina Tarras-Wahlberg i Koloniträdgårdsförbundet 070-748 06 00

Christer Olsen generalsekreterare i Koloniträdgårdsförbundet 070-466 29 69

Koloniträdgårdsförbundet samlar 253 koloniträdgårdsföreningar runt om i landet och har cirka 25 000 medlemmar.