Utrikesdepartementet

Sverige ökar biståndet till Moldavien

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2004 10:58 CEST

Regeringen har i dag beslutat om en ny strategi för utvecklingssamarbetet med Moldavien för åren 2004-2006. Strategin ger utrymme för en fördubbling av biståndet från dagens 40 miljoner kronor till ett årligt belopp om 70-100 miljoner kronor. Sverige är redan i dag den största biståndsgivaren bland EU-länderna.

Enligt den nya strategin ska biståndet skapa förutsättningar för minskad fattigdom och ökad demokratisering. Dessutom ska landets samarbete med EU främjas.

- Moldavien är Europas fattigaste land. Med EU-utvidgningen kommer Moldavien närmare oss och vi har ett ansvar att hjälpa Moldavien att närma sig sina europeiska grannländer. Det är viktigt att samarbetet sker på grundval av gemensamma värderingar om demokrati och mänskliga rättigheter, säger biståndsminister Carin Jämtin.

Det svenska utvecklingssamarbetet med Moldavien kommer att inriktas på åtgärder mot människohandel, förebyggande av korruption, landsbygdsutveckling, hiv/aids och samarbete med det civila samhället.

-------------------------------------

Det svenska stödet till Moldavien inleddes 1996 och har de senaste åren ökat betydligt i omfattning. Landet har få utländska investeringar och begränsad utrikeshandel. Problemet med utbrytarrepubliken Transnistrien i landets östra del är fortfarande olöst.


Kontakt
John Zanchi
Pressekreterare
08-405 59 39
070-2602664
john.zanchi@foreign.ministry.se

Maria Håkansson
Redaktör
08-405 15 82
0708-66 84 91
maria.hakansson@foreign.ministry.se
Eva Sundquist
Departementssekreterare
08-405 59 05