Finansdepartementet

Sverige överväger stöd till Irland för att minska hoten mot den ekonomiska återhämtningen

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 08:47 CET

Den irländska regeringen begärde under söndagen finansiellt stöd från EU, eurogruppen samt Internationella valutafonden (IMF) för att komma tillrätta med landets stora underskottsproblem.

Vid telefonöverläggningar under söndagskvällen med eurogruppen och Ekofinrådet som finansminister Anders Borg deltog i, blev slutsatsen att man delade den irländska regeringens bedömning att landet behöver finansiellt stöd. Överläggningarna föregicks av ett extrainsatt möte med riksdagens EU-nämnd.

Stödet kommer att bestå av finansiering från IMF samt eurozonens- (EFSF) och EUs (EFSM) krismekanismer. Stödet kommer att vara villkorat av att den irländska regeringen nu vidtar åtgärder som medför att de offentliga finanserna bli långsiktigt hållbara. Den exakta utformningen av det finansiella stödet samt det ekonomiskpolitiska saneringsprogrammet beräknas presenteras de närmaste dagarna.

Vid söndagens möten framhöll Storbritannien och Sverige att man står redo att överväga bilaterala lån till Irland.

- Oron på Irland riskerar hota den finansiella stabiliteten i Europa vilket skulle kunna bromsa återhämtningen och leda till en fördjupad lågkonjunktur. Regeringen är mot denna bakgrund beredd att överväga ett bilateralt lån till Irland på det sätt vi tidigare hjälpt Island och Lettland. Ett eventuellt bilateralt lån förutsätter en bred förankring i Sveriges riksdag, framhöll finansminister Anders Borg vid EU-nämndens överläggningar.

- Sverige har en tradition av att hjälpa länder i kris. Samtidigt har vi också sagt att stöd till enskilda länder måste utvärderas från fall till fall. För att svenskt lån till Irland ska bli aktuellt krävs att det ekonomiskpolitiska programmet för att sanera de irländska finanserna är trovärdigt och präglas av ett socialt ansvarstagande, säger Anders Borg.


Kontakt:
Markus Sjöqvist
Pressekreterare
08-405 13 81
076-107 20 36

Daniel Valiollahi
Pressekreterare
08-405 37 80
072-225 45 47