Sveriges Byggindustrier

Sverige på jumboplats i bostadsbyggandet

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 13:14 CEST

Bostadsbyggandet i våra nordiska grannländer ligger fortfarande på en högre nivå än i Sverige, konstaterar Sveriges Byggindustrier (BI). Och så har det sett ut sedan millennieskiftet.

I Sverige påbörjades under förra året 3,2 lägenheter per 1000 invånare. I Danmark startades 4,6 lägenhetsbyggen, i Finland och på Island var siffran 5,9 medan den i Norge var 7,1. Gemensamt för alla de nordiska länderna är att en minskning av påbörjandet skedde under fjolåret. Den norska nedgången, och i viss mån den finska, var dock marginell. Det är fortfarande tydligt att bostadsbyggandet i Sverige ligger på en markant lägre nivå än i våra grannländer och att detta mönster står sig ända sedan millennieskiftet.

Även i totala siffror är statistiken talande. I Sverige har 182.000 bostäder påbörjats de senaste åtta åren. I Danmark och Finland, med drygt halva Sveriges befolkning, påbörjades 206.000 respektive 253.000 lägenheter. Norge har ganska precis hälften så många invånare som Sverige och där har ändå 214.000 lägenhetsbyggen satt igång. På Island har 50.000 lägenheter påbörjats under samma tid med en befolkning som motsvarar ca 3 procent av den svenska.

- BI anser att Sverige behöver bygga fler bostäder och därigenom få en bättre fungerande bostadsmarknad. Den är av vital betydelse för tillväxten. En friare hyressättning är en viktig åtgärd för att möjliggöra ett ökat byggande av hyresrätter. Andra åtgärder behöver också genomföras, som att öka investeringarna i infrastrukturen. Goda kommunikationer är en förutsättning för en utvidgning av bostads- och arbetsmarknaden. Införande av ägarlägenheter kan, rätt utformat, också skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande genom att locka kapital till bostadsmarknaden. Dessutom bör fastighetsskatten på näringsfastigheter slopas och plan- och bygglovsprocessen effektiviseras, avslutar Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor på BI.För ytterligare information, kontakta Björn Wellhagen, 0708-99 58 65.

Diagram (Excel) bifogas för nedladdningKällor för diagrammen: Byggenaeringens Landsforening, Dansk Byggeri, Byggnadsindustrin RT Finland, Federation of Icelandic Industries, SCB och Sveriges Byggindustrier.

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Ca 3000 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org