Svensk Energi

Sverige på väg mot nollutsläpp – vilka tekniker finns på sikt?

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2016 09:37 CET

Sveriges energisystem går mot ökad andel förnybart och nollutsläpp av växthusgaser. Det mesta väntas ske med traditionell biokraft, vattenkraft, vindkraft och solkraft. Hur ser utvecklingen ut inom dessa områden och vilka andra tekniker kan vi se som på längre sikt bidrar till en hållbar utveckling? Välkomna på energilunch den 3 februari.

Sverige har kommit långt när det gäller förnybar energi och låga utsläpp av växthusgaser. Vattenkraften, vår viktigaste förnybara energikälla, används alltmer för att reglera elsystemet när annan förnybar elproduktion med vindkraft och solkraft ökar. Stora mängder biobränslen som används i kraftvärmeverk och värmeverk ligger också bakom våra framgångar.

Men de traditionella kraftslagen räcker inte för att göra Sverige mer miljö- och klimatmässigt hållbart. Utsläppen av växthusgaser i andra sektorer måste också ner. Som inspel till Energikommissionen och innan konkreta åtgärder efter Parisavtalet vidtas, arrangerar Svensk Energi en energilunch som ger en lägesbild av nya tekniker.

Vid lunchen bjuds ett smörgåsbord av tekniker inom elproduktion, lagring, överföring, transporter, bränslen och annat. Vi tittar också djupare på tre områden:

  • Framtidens kärnkraft – här finns teknik som kan minska våra atomsopor.
  • Framtidens transporter – ett område som idag svarar för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser.
  • Olika former av lagring av energi som av många beskrivs som en av de viktigaste pusselbitarna i framtidens energisystem.

Tid: Onsdagen den 3 februari 2016 kl 11:30–13:00
Plats: Svensk Energi, Olof Palmes gata 31 (6tr), Stockholm
Medverkande:


Gunnar Fredriksson , ansvarig förnybar energi vid Svensk Energi         

Carl Hellesen, forskare tillämpad fysik vid Uppsala Universitet
Bo Normark, ordförande IVA-projekt Vägval el
Sten Bergman, vd Elbil2020
Pernilla Winnhed, vd Svensk Energ

Vi bjuder på lunch efteråt. Av det skälet vore vi tacksamma för en snabb bekräftelse på närvaro till Cecilia Söder, 08-677 26 24, eller e-post: cecilia.soder@svenskenergi.se .

Välkomna!

Kalle Karlsson
Informationschef