Utrikesdepartementet

Sverige påskyndar avvecklingen av biståndet till Nicaragua

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 11:42 CEST

Det svenska biståndet till Nicaragua är under avveckling men Sverige skärper villkoren under den period som är kvar fram till 2011.

- Den fortsatt oroväckande politiska utvecklingen i Nicaragua har lett till att regeringen valt att se över formerna för utvecklingssamarbetet under utfasningsperioden, säger biståndsminister Gunilla Carlsson. Sverige bedömer att inga förbättringar skett sedan kommunalvalet förra året vad gäller den demokratiska utvecklingen.

Konsekvensen av beslutet blir att det traditionella stat till stat-samarbetet ska avslutas. Det sektorbudgetstöd som finns avslutas direkt. Denna biståndsform möjliggör att mottagande regering mer fritt använder biståndsmedel. Sverige har gett sådant stöd för användning inom jordbruks- och hälsoområdet. Dessutom avslutas även stöden till Högsta Domstolen och Inrikesministeriet (Ministerio Público).

Enligt utfasningsstrategin ska biståndet minska från ca 190 miljoner kronor 2009 till ca 100 miljoner kronor 2010. Med anledning av detta beslut kommer biståndet, enligt Sidas preliminära beräkningar, i år att bli 15 miljoner kronor lägre och 2010 20 miljoner kronor lägre.

Sida har fått i uppdrag att se över om begränsade delar av nuvarande stöd genom sektorprogrammen kan omkanaliseras via andra oberoende aktörer i syfte att minska de negativa effekterna på de fattiga av beslutet att avbryta sektorbudgetstöden.


Kontakt:
Peter Larsson
Pressekreterare hos Gunilla Carlsson
08-405 59 39
070-283 95 97-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs mer om Sveriges förbindelser med Nicaragua (http://www.regeringen.se/sb/d/2580/a/13965)