Moderaterna

Sverige sämst i klassen på att motverka finansiering av terrorism

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 17:18 CEST

-Bekämpningen av penningtvätt är en viktig del i den internationella kampen inte bara mot terrorism, utan även mot sexslavhandel.

- Det internationella organet Financial Action Task Force (FATF) har nyligen publicerat en utvärdering som visar att i dag uppfyller Sverige endast sex av de fyrtio internationella rekommendationer som utarbetats för bekämpning av penningtvätt. Alla andra länder som nyligen utvärderats av FATF har fått bättre resultat och man tvingas konstatera att Sverige är sämst i klassen.

Det säger den moderata riksdagsledamoten Ewa Björling med anledning av den skriftliga frågan till justitieminister Thomas Bodström om vilka åtgärder han tänker vidta för att för att Sverige bättre ska uppfylla FATF´s rekommendationer.

- Svensk lagstiftning på området är i dag undermålig och kampen mot penningtvätt har varit nedprioriterad. Vidare är straffskalan är mycket snäv i förhållande till brottens allvarliga art. Det längsta straffet för terroristfinansiering är bara två år. Ett viktigt sätt att förebygga terrorism och hot mot samhällets ekonomiska säkerhet är att strypa finansiella tillgångar för terrororganisationer och utländska organiserade kriminella nätverk.