Direktdemokraternas Riksorganisation

Sverige sämst på e-demokrati i Norden

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2014 14:00 CEST


Norge, Finland, Estland och Island har kommit långt i utvecklingen av sina  e-demokratisystem. E-omröstningar, deltagardemokrati och medborgardialoger är självklara inslag i våra grannars politiska vardag. Men Sverige är fortfarande sämst i klassen.


Detta vill det nya svenska partiet Direktdemokraterna ändra på. De har startat ett IT-projekt för att bygga framtidens politiska plattform på internet. Vi vill utveckla ett verktyg som gör att alla kan vara med och delta i den politiska sakdebatten och även rösta i sakfrågor. Projektet har arbetsnamnet ”Folke” och ambitionen är att sätta en standard för e-demokratisystem.


Samarbetar med Norska staten om koderna

Direktdemokraterna har blivit erbjudna att använda koden som används i den norska statens offentliga röstsystem. Direktdemokraterna har sedan flera år tillbaka byggt grunden till ett e-demokratisystemet. Men i och med att vi kan samarbeta med norska staten och bygga vidare på deras system, kan Direktdemokraterna snabbare knäcka den svåra säkerhetsnöten.- Vi kommer använda det som som grund i vårt systemet. Det kommer att bli både säkert och användarvänligt, säger Jonas Liljegren, projektledare för Folke.


Exempel på funktioner i e-demokratisystemet "Folke":

  • Ge medborgarna möjlighet att rösta direkt i politiska frågor på riksdagsnivå och på lokal kommunal nivå. 
  • Få objektiv information om alla politiska frågor som ligger uppe för omröstning i riksdag och kommuner.
  • Ge möjlighet för folk att skicka in egna politiska förslag. Så kallade e-petitioner
  • Ge möjlighet att delegera sin röst till andra. T.ex en intresseorganisation, ett parti eller privatperson

Att rösta via internet är något som kommer mer och mer. Direktdemokraterna är neautrala i sakfrågor och känner sig manade att utveckla ett verktyg som gör att alla kan vara med och delta i den politiska sakdebatten och även rösta i sakfrågor.

- Tiden är mogen för nästa steg i utvecklingen av det demokratiska systemet, säger Jonas Liljegren, projektledare för Folke.

Direktdemokraterna är partiet som vill ha mer demokrati för medborgarna.Vi vill att det ska hållas många folkomröstningar i politiska frågor hela tiden. Alla ska få vara med och bestämma och påverka hur samhället utformas. Vi vill att du som medborgare ska få delta i debatten, ha möjlighet att komma med förslag och vara med och rösta om de politiska besluten i riksdagen, landstinget och kommunen.