Civilförsvarsförbundet

Sverige saknar beskrivning av samhällets generella krishanteringsförmåga – det vill Civilförsvarsförbundet ändra på

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2012 16:32 CEST

Civilförsvarsförbundet presenterar i dag en konkret beskrivning av generell krishanteringsförmåga för Sverige.

I en rad offentliga sammanhang har konstaterats, att hot- och riskbilden för svensk del är både mångfacetterad och komplex. Det gör att den också är svår att förhålla sig till. Konstaterandet har lett fram till slutsatsen att Sverige behöver beskriva innebörden av och målet för samhällets generella krishanteringsförmåga.

Samhällets skydd och säkerhet är en del av välfärdsfrågorna. Med tanke på välfärdsutmaningarna, som Sverige som nation står inför, är det Civilförsvarsförbundets uppfattning, att en generell krishanteringsförmåga är en del av förmågan att för ändamålet använda hela samhällets resurser i den bästa av möjliga kombinationer.

Civilförsvarsförbundet har därför gjort ett försök att konkret beskriva en generell krishanteringsförmåga. Resultatet av Civilförsvarsförbundets analyser, överväganden och slutsatser finns redovisat i följande dokument som du hittar här: http://www.civil.se/wp-content/blogs.dir/1/files/2012/10/Generell-krishanteringsf%C3%B6rm%C3%A5ga-121015.pdf

Civilförsvarsförbundet
Civilförsvarsförbundet är en idéburen, medlemsdriven organisation för säkerhet till vardags och vid kris. Vi finns för att utbilda, informera och hjälpa. Förbundet grundades 1937 och har cirka 20.000 medlemmar i hela landet. Vi hjälper myndigheter och enskilda i arbetet för ett säkrare samhälle. Detta sker genom bland annat utbildning av både barn och vuxna. Genom kampanjen Hjärta att hjälpa har vi medverkat till att hittills 1.800 hjärtstartare placerats ut i landet. www.civil.se