ITPS - Institutet för tillväxtpolitiska studier

Sverige saknar designstrategi

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2007 09:41 CET

Sverige saknar en designstrategi. Det konstaterar ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier, i en ny rapport. Det som framför allt saknas är en sektorsövergripande samordning om designfrågorna.

ITPS har identifierat svenska insatser för design men också studerat hur politiken för att främja design är utformad i Nederländerna, Sydkorea, USA samt delstaten Flandern i Belgien. Vidare har ITPS undersökt om EU har en gemensam strategi för att främja design.

I en allt hårdare global konkurrens anses det allt viktigare att företagen blir bättre och snabbare på att förnya sina produkter och leverera sina innovationer ut på marknaden. Det är i detta sammanhang som design betraktas som ett allt viktigare verktyg.

Sverige och USA är de enda länderna i denna studie som saknar en uttalad målformulering för design i termer av ökad konkurrenskraft och tillväxt. Sydkorea och Nederländerna har under lång tid arbetat aktivt med en designpolitik som har tillväxt som huvudsakligt mål. Flandern och Nederländerna kopplar design i stor utsträckning till kreativa näringar medan Sydkorea kopplar design mer till innovationspolitik.

I EU saknas i dag en samlad strategi för design, men det finns ett antal program och initiativ som på olika sätt berör området.

- De olika länderna har valt olika sätt att organisera sig kring designpolitiken, men trots det är åtgärderna och aktiviteterna i form av designpris, stöd till företag och utbildningar snarlika i de undersökta länderna, säger projektledaren Anne Kolmodin.

Rapporten pekar också på ett antal starka sidor i Sverige.

- Sverige har en befintlig myndighetsstruktur som kan vidareutvecklas. Det finns också en dialog mellan utförarorganisationerna som är positiv Aktörer som Almi, Nutek och Vinnova bör överväga hur design som medel för innovationer kan integreras i deras verksamheter, menar Anne Kolmodin.
Läs rapporten

Politik för design
http://www.itps.se/Archive/Documents/Swedish/Publikationer/Rapporter/Allm%E4nna/A2007/A2007_001_webb.pdf


För mer information
Anne Kolmodin
Projektansvarig
08-456 67 43
anne.kolmodin@itps.se


Per Lindahl
Medieansvarig
063-16 66 24
per.lindahl@itps.se