Utrikesdepartementet

Sverige satsar på miljöbistånd

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2006 16:27 CET

Regeringen har tidigare beslutat att satsa en miljard kronor under en treårsperiod (330 miljoner kronor för 2006) av det ökade biståndet på miljöområdet. Som en konsekvens av den särskilda satsningen på miljö i biståndet och det stora intresset i utvecklingsländer för svensk miljöteknik har regeringen idag beslutat om följande:

- 235 miljoner kronor tillförs Sida för insatser inom miljöområdet. Medlen ska främst användas inom områdena vatten och sanitet, kemikaliesäkerhet, förnyelsebar energi och klimatfrågor, hållbar stadsutveckling, hållbart nyttjande av naturresurser samt utbildning, kapacitetsstöd och miljöförvaltning.

- 35 miljoner kronor av dessa ska avsättas för insatser inom miljöteknik, särskilt till förnyelsebar energi och hållbar stadsutveckling.

- Regeringen ger Sida i uppdrag att inrätta ett råd som stödjer Generaldirektören i frågor om inriktning och fördelning av medel i den särskilda satsningen. Rådets medlemmar kommer utses av regeringen. I rådet ska ingå representanter för bland annat näringsliv och miljöorganisationer.

- Ytterligare 15 miljoner kronor fördelas av Regeringskansliet för internationella miljöprogram

- Regeringen avser också till riksdagen anmäla en ökning av Swedfunds anslag på miljöområdet om 80 miljoner kronor i syfte att finansiera miljöinvesteringar i utvecklingsländer.

Beslutet baseras på en överenskommelse mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

Kontakt:
John Zanchi
Pressekreterare
08-405 59 39
070-2602664
john.zanchi@foreign.ministry.se

Sofia Karlberg
Redaktör
08-405 57 42
070-827 98 33
sofia.karlberg@foreign.ministry.se