Utrikesdepartementet

Sverige satsar på ökat samarbete med Ungern

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 17:00 CET

Regeringen har i dag beslutat att anslå 5,9 miljoner kronor för en
särskild främjarsatsning i Ungern nästa år.
Satsningen som går under namnet ”Svensk-ungerska möten 2004” ska bland
annat öka den politiska dialogen mellan Sverige och Ungern. Syftet är
också att svenskt näringsliv ska uppmärksamma Ungern som potentiell
marknad.
Av sammanlagt 5,9 miljoner kronor får Svenska institutet 2 miljoner
kronor för att främja kultur- och kunskapsutbyte mellan Sverige och
Ungern.
För att främja samarbetet mellan vänregioner i Sverige och Ungern
avsätts 2,9 miljoner kronor. Medlen ska fördelas mellan Stockholms-
och Mälardalsregionen samt Värmlands, Västernorrlands och Örebro län.
1 miljon kronor går till att stödja nätverken mellan kommuner och
regioner, föreningar, organisationer och andra institutioner i de båda
länderna. Bidrag för aktiviteter kan sökas via Svenska kommunförbundets
biståndsorgan Sala Ida (www.salaida.com) från och med 2004.

Gunnar Haglund
Departementssekreterare
08-405 57 17

Anna Larsson
Redaktör
08-405 58 80
0708-27 48 65