Utrikesdepartementet

Sverige skickar civila observatörer och logistikstöd till Georgien

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 10:46 CEST

Regeringen beslutade i dag att Sverige deltar med personal och materiel till EU:s civila observatörsinsats i Georgien.

De första svenska observatörerna avreser till Georgien denna vecka.

Bakgrunden till dagens beslut är att EU:s stats- och regeringschefer den 1 september beslutade om en civil observatörsinsats i Georgien.

Från Sverige deltar personal från Folke Bernadotteakademin, Statens räddningsverk och Rikspolisstyrelsen. Gruppen omfattar crika 25 personer som får ansvar för ledningen av ett fältkontor. Statens räddningverk skickar IT- och kommunikationsutrustning och personal som ska ansvara för installation, uppbyggnad och underhåll av insatsens kommunikationsnätverk. Insatsen finansieras ur biståndsbudgeten.

- Det är mycket viktigt att EU lever upp till sitt åtagande om att bidra med en civil observatörsstyrka senast den 1 oktober. Härigenom banas väg för ett ryskt trupptillbakadragande i enlighet med Moskva-uppgörelsen, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.

Totalt kommer EU-insatsen att omfatta cirka 230 personer. Huvuduppgiften blir att observera, analysera och rapportera om parternas efterlevnad av eldupphörsavtalet samt efterföljande överenskommelser efter den väpnade konflikten i Georgien i augusti 2008.

- Det svenska bidraget med personal och materiel är ett uttryck för Sveriges engagemang för fred och säkerhet i Södra Kaukasus. Den svenska personalen i insatsen får en viktig uppgift att bygga upp insatsen och rapportera om situationen på plats, säger biståndsminister Gunilla Carlsson, försvarsminister Sten Tolgfors och justitieminister Beatrice Ask i ett gemensamt uttalande.


Kontakt:
Peter Larsson
Pressekreterare hos Gunilla Carlsson
08-405 59 39
070-283 95 97

Mikael Östlund
Pressekreterare hos Sten Tolgfors
08-405 25 15
070-297 43 28

Martin Valfridsson
pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
0702-74 10 22-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs mer om Sveriges förbindelser med Georgien (http://www.regeringen.se/sb/d/5472/a/86277)