Utrikesdepartementet

Sverige skickar poliser och kriminalvårdare till Haiti

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2010 09:40 CETRegeringen har idag beslutat att bidra till FN:s stabiliseringsinsats på Haiti, MINUSTAH, genom att bidra med tre poliser och fyra kriminalvårdare.

- Sverige bidrar med omfattande humanitärt stöd för att lindra den akuta situationen på Haiti. Vi kan nu också komplettera detta stöd genom att bidra med poliser och kriminalvårdare till FN:s stabiliseringsinsats, MINUSTAH, i Haiti säger biståndsminister Gunilla Carlsson.

Säkerhetsrådet har beslutat utvidga mandatet för MINUSTAH med 1500 poliser, inklusive 100 kriminalvårdare, i syfte att stödja ansträngningarna för att skapa stabilitet och möjliggöra återuppbyggnad i Haiti.

- Den fruktansvärda jordbävningen som drabbat Haiti har också skadat centrala samhällsstrukturer och MINUSTAH behövs därför inte minst för att möjliggöra humanitära insatser och återuppbyggnad i den instabila och sårbar miljön i Haiti tillägger biståndsministern.

Sveriges stöd till den akuta situationen i Haiti uppgår nu till cirka 215 miljoner kronor. Därutöver har Sverige redan utbetalat hela årets bidrag till FN:s katastroffond, CERF, på 425 miljoner kronor. Fonden är i akut behov av medel efter att den nästan har tömts, som en konsekvens av Haiti-katastrofen.

MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har cirka ett 30 tal personer på plats, ingående i olika team, bland annat för att säkra förbindelserna på plats och upprättandet av ett basläger för FN-personal. Utöver detta sekonderar MSB personal till WFP och UNICEF i Haiti.


Kontakt:
Peter Larsson
Pressekreterare hos Gunilla Carlsson
08-405 59 39
070-283 95 97

Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22