NS Sensus

Sverige som en gång var en förebild som demokrati och rättsstat, är Sverige en demokrati och rättsstat år 2013?

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2013 14:39 CET

Ytterligare bevis i sammanställning till Högsta förvaltningsdomstolen i samordnade mål, då samordnade i syfte att påvisa och bevisa att Försäkringskassan och underinstanserna systematiskt och generellt bedriver icke rättssäker handläggning, vilket är i strid emot av Sveriges riksdag beslutat sedan tidigare.

Du läser inlagan och bilagorna via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2013/11/04/2013-11-04-sverige-som-en-gang-var-en-forebild-som-demokrati-och-rattsstat-ar-sverige-en-demokrati-och-rattsstat-ar-2013/


Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter vid gränsöverskridande bättre/effektivare vård och du kan läsa mera via denna länken  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se