NS Sensus

Sverige som rättsstat bör granskas av kritiskt granskande journalister det ligger i allmänhetens intresse

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2013 17:29 CEST

Efter att arbetsgruppen AMBU bistått Irma Larsson fick Försäkringskassan utifrån den EU-rätt som dessa är skyldiga att tillämpa i exakt ordalydelse, då först efter ca 2 år, via otaliga skrivelser till FK och via otaliga skrivelser till domstol, sin EU-rättighet som EU-medborgare till fri rörligt.

Dvs. EU-rättigheten till bättre/effektivare gränsöverskridande vård utanför Sverige men inom EU/EES.

Utöver Irma Larsson har ytterligare ett antal svenska EU-medborgare fått utbetalat ersättning från FK, men först efter att samma procedur genomgåtts som i Irma Larsson ärendet här ovan angivet.

Rättsstaten Sverige utifrån området gränsöverskridande vård bör objektivt granskas av riksmedias granskande journalister. Alltså för att säkerställa att allmänheten får del av vad som försiggår och försiggått i Sverige över tid, det är nämligen i allmänhetens intresse!

Du läser mera via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2013/07/23/2013-07-23-irma-larsson-arendet-och-utbetalning-for-vard-i-tyskland-juni-och-augusti-2010/


Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se 


Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter vid gränsöverskridande vård och du kan läsa mera via denna länken  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se