Utrikesdepartementet

Sverige stöder fattigdomsbekämpning i Bolivia

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2004 14:52 CEST

Regeringen har beslutat att bidra med 70 miljoner kronor till fattigdomsbekämpning i Bolivia.

Bolivia, som är det fattigaste landet i Sydamerika, har trots politiska och sociala svårigheter ansträngt sig för att bedriva en ansvarsfull ekonomisk politik och genomföra viktiga reformer. Det svenska stödet i form av ett budgetstöd syftar till att förstärka Bolivias egen fattigdomsstrategi.

Budgetstödet utgör en del av Sveriges samlade utvecklingssamarbete med Bolivia. Samarbetet syftar till demokratisering, ett bredare folkligt deltagande och en tillväxt som gynnar de fattiga. Det övergripande målet är att bekämpa fattigdomen.

Kontakt:
John Zanchi
Pressekreterare
08-405 59 39
070-260 26 64

Stefan Isaksson
Ämnesråd
Enheten för global utveckling
08-405 42 34
073-376 42 41

Christian Carlsson
Redaktör
Presstjänsten
08-405 58 80
070-257 56 56