Utrikesdepartementet

Sverige stöder fortsatt integration i Estland

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 20:00 CET

Regeringen har idag beslutat att bidra med 800 000 kronor till
programmet "Integrating Estonia 2002-2004". Syftet med programmet är
att främja integrationen av den ryskspråkiga minoriteten i Estland.
– Estland har arbetat målinriktat för att integrera den ryskspråkiga
befolkningen och ansträngningarna har gett goda resultat. Det är både
naturligt och värdefullt att Sverige ger sitt fortsatta stöd under
programmets avslutande år, säger biståndsminister Carin Jämtin.
En tredjedel av Estlands befolkning är rysktalande och bristade
kunskaper i estniska språket utgör ett stort hinder för medborgarskap.
I programmet, som drivs av den estniska staten, ingår utbildning i
estniska för ryska invånare, information om hur estniskt medborgarskap
kan erhållas och olika arbetsmarknadsåtgärder.
_________________

Sverige är en av de största bidragsgivarna till integrationsprocessen i
Estland och har sedan 1993 bidragit med över 10 miljoner kronor. Det
svenska stödet har bland annat gått till medfinansiering av ett
nordiskt UNDP-projekt 1998 – 2000 och en rad bilaterala insatser för
vuxenutbildning i estniska för ryska invånare och stöd till
integrationsfrämjande inom medier.

John Zanchi
Pressekreterare
08-405 55 50
070-260 26 64

Birger Karlsson
Departementssekreterare
08-405 31 21
0708-53 82 13

Andreas Norman
Redaktör
08-405 57 18
070-246 53 39