Sida

Sverige stöder omfattande humanitära insatser för miljontals irakier

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 12:11 CEST

 

Sida har idag beslutat att stödja en appell från FN om omfattande humanitära insatser i Irak och för irakiska flyktingar i Mellanösternregionen.

- Behoven är enorma. Miljontals irakiska kvinnor, män, flickor och pojkar saknar fortfarande tillgång till rent vatten, sanitetsanläggningar och hälsovård. Torka har bidragit till minskad tillgång på mat och till höjda matpriser. Samtidigt befinner sig cirka 4,6 miljoner irakier på flykt i Irak och i grannländerna i regionen. Många av dem riskerar nu att fastna i extrem fattigdom, säger Helen Rask, chef för Sidas Mellanöstern-team.

Det nya svenska stödet uppgår till 68 miljoner kronor och kommer att kanaliseras enligt följande:

- UNHCR (FN:s flyktingorgan) i Irak, Syrien och Jordanien, 35 miljoner kronor;

- Unicef (FN:s barnfond) i Irak, Syrien och Jordanien, 25 miljoner kronor;

- OCHA (FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp), 4 miljoner kronor;

- Handicap International i Irak (enskild organisation), 4 miljoner kronor.

Irak är också medfinansiär av denna humanitära satsning, som ska förbättra människors säkerhet, öka tillgång till rent vatten och sanitetsanläggningar samt bidra till förbättrad hälsosituation och minskad undernäring. Omfattande insatser kommer också att göras för att tillhandahålla utbildning.

- Det svenska stödet ska bland annat bidra till att 180 000 barn vaccineras mot mässlingen och får vitamintillskott, vilket kommer att rädda ett stort antal liv. Hundratals skolor ska få stöd att kunna genomföra undervisning och avlopp och vattenledningar ska repareras. De här insatserna kommer att göra stor nytta för väldigt många människor, säger Helen Rask.

Insatserna kommer också att innebära att krigstraumatiserade och funktionsnedsatta människor får behandling och stöd, attstödverksamheter för flyktingar och andra utsatta grupper etableras, samt att samordningen av den humanitära verksamheten i landet förbättras.

För mer information kontakta Sidas presstjänst: 08-698 55 55.