Försvarsdepartementet

Sverige stöder uppbyggnad av Kosovos nya säkerhetsstyrka

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 10:34 CET

Regeringen uppdrar åt Försvarsmakten att med högst 700 000 kronor bidra till den fond som upprättats av Nato för att stödja uppbyggnaden av Kosovos nya säkerhetsstyrka.

- Stöd till Kosovos säkerhetsstrukturer utgör en viktig del av Sveriges bidrag till en hållbar utveckling i Kosovo. Sverige har haft militär närvaro i KFOR-styrkan i Kosovo sedan 1999. I takt med ett förbättrat säkerhetsläge ökar också förutsättningen att skifta över till civilt stöd, säger försvarsminister Sten Tolgfors.

Syftet med fonden är att stödja skapandet av Kosovos säkerhetsstyrka, KSF, bland annat avseende rekrytering, utbildning, lokaler och utrustning. Styrkan som uppgår till 2 500 personer uppnådde initial operativ förmåga i september 2009. Styrkan kommer även att ha civila uppgifter inom räddningstjänst.

I Försvarsmaktens regleringsbrev avseende budgetåret 2009 anges att myndigheten ska lämna stöd till säkerhetssektorreformer (SSR) i Kosovo. Försvarsmakten får använda högst 700 000 kronor som bidrag till den nämnda fonden. Stödet utgör en fortsättning på tidigare finansiellt stöd om 800 000 kronor till KSF Trust Fund lämnat av Försvarsmakten i början av 2009.

Mot bakgrund av Kosovos självständighetsförklaring beslutade Nato i juni 2008 att åta sig ytterligare uppgifter för att stödja uppbyggnaden av de kosovanska säkerhetsstrukturerna. Uppbyggnad av säkerhetsstyrkan är en av de huvudsakliga uppgifterna. I syfte att stödja KSF har ett donationsprogram (KSF Trust Fund) etablerats. Sverige lämnar också annat stöd på den civila sidan, bland annat till EU:s insats EULEX på polis- och rättsområdet.


Kontakt:
Catharina Henriksson
Politiskt sakkunnig
08-405 12 53
070-326 90 19


Maria Vikberg
Pressassistent
08-405 25 30
0730-36 84 77