Sida

Sverige stödjer akuta insatser till tyfondrabbade Filippinerna

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2013 12:43 CET

Tyfonen Hayian har drabbat ett stort område på Filippinerna och miljontals människor har drabbats enligt de första rapporterna.

Genom Sida stödjer Sverige i ett första skede akuta insatser via MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, och ICRC, Internationella Röda Korskommittén.  

Tyfonen slog till med enorm kraft på lördagen den 9 november över Filippinerna, och enligt de senaste rapporterna har 10 000 människor omkommit. Siffran lär stiga eftersom tyfonen gick in över mycket tättbefolkade områden, och enligt OCHA, FN:s samordningskontor för katastrofhjälp, är städer och byar utplånade.  

De akuta insatserna riktas nu mot överlevande och skadade som måste få hjälp med mat, rent vatten, vård och tak över huvudet. Sida ger till stöd till Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB, för flygtransport till Filippinerna med modulkontor, tält, experter, och annat som kan sättas upp på platser där all infrastruktur är utslagen.

Katastrofen är i nuläget svår att överblicka men många har förlorat sina hem, och det är brist på mat och rent vatten, och elektricitet och telekommunikationer ligger nere. 

-  Vi agerar snabbt på den vädjan om nödhjälp som den filippinska regeringen har skickat ut, och kontoren och materielen som flygs ner ska underlätta samordningen av det bistånd som är helt livsnödvändigt och som lär strömma in i landet nu, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på Sida. 

Stödet till MSB är inledningsvis fem miljoner kronor men lär öka när omfattningen och behoven av stöd kunnat sammanställas.Sida har också gett ett stöd på 15 miljoner kronor till ICRC, Internationella Rödakorskommittén, som är på plats.

Sida har beredskap för att ge ytterligare stöd. Rädda Barnen och Svenska Röda Korset har till exempel varskott Sida om att de kommer in med begäran om stöd till akuta insatser.

Det svenska stödet i den här typen av akuta situationer sker på flera nivåer. Sverige har genom stöd till FN-systemet redan gett stöd till den internationella samordningen och internationella transporter och det akuta stödet till MSB handlar också om denna viktiga koordinering som ska ge möjlighet att allt akut stöd som kommer från länder runtom i världen ska nå fram.

Svenskt bistånd går också till att betala för akuta förnödenheter som behövs i en krissituation och kan levereras av till exempel Internationella Röda korset.

Sverige ser alltid till att nödhjälpen ska nå särskilt utsatta grupper i samband med kriser och katastrofer varför stöd via organisationer med ett barnrättsperspektiv, exempelvis Rädda Barnen, är en del av den svenska strategin.

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se