Utrikesdepartementet

Sverige stödjer Albaniens EU-närmande

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2004 15:49 CEST

En delegation från olika ministerier i Albanien befinner sig på ett två dagar långt utbildningsbesök i Sverige. Besöket är ett led i Sveriges stöd till Albaniens EU-närmande och värd för besöket är Utrikesdepartementet.

Besöket syftar till att utbilda tjänstemän i de krav som EU-närmandet ställer. Utbildningen kommer att koncentreras på tekniska regler och krav för genomförande av lagstiftning och EU-samordning mellan de olika ministerierna. Under besöket kommer möten att ske med Utrikesdepartementet, Justitiedepartementet och Miljödepartementet samt Kommerskollegium och SWEDAC.

Regeringen kommer inom kort att anta en ny strategi för utvecklingssamarbetet med Albanien där huvudinriktningen är att stödja landets EU-närmande. I detta ingår att ge stöd till uppbyggnaden av en fungerande statsförvaltning. Sveriges utvecklingssamarbete med Albanien uppgår för närvarande till cirka 60 miljoner kronor per år.


Kontakt
Maj-Britt Nilsson
Redaktör
08-405 52 85
070-8279833

Malin Linderstam
Departementssekreterare
08-405 12 22
0733-60 45 85 Caroline Liinanki
T f departementssekreterare
08-405 52 59