Landsbygdsdepartementet

Sverige stödjer EU:s offensiv i WTO:s jordbruksförhandlingar

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2004 09:06 CEST

- Vi har länge drivit de frågor som EU nu går på offensiven kring i WTO:s jordbruksförhandlingar. EU erbjuder sig att fasa ut samtliga exportstöd under förutsättning att exportkrediter, livsmedelsbistånd och statshandelsföretag också omfattas och att ett balanserat slutresultat kan uppnås.

Det sa jordbruksminister Ann-Christin Nykvist på en lunch med EU:s jordbruksministrar under måndagen.

- EU:s offensiv innebär att andra aktörer som USA och de mest utvecklade u-länderna G-20 nu har bollen. Genom att gå på offensiven vinner vi våra handelspartners förtroende inte minst de mest utsatta u-länderna som enligt EU:s initiativ inte behöver sänka sina tullar.

- Genom det jordbrukspolitiska beslutet i juni förra året har vi i EU skaffat oss ett bra läge för att gå på offensiven i WTO:s jordbruksförhandlingar. Den reform som nu genomförs inom EU gör att vi minimerar de handelsstörande stöden och öppnar för en liberalisering av handeln med jordbruksprodukter. Det gynnar alla inte minst utvecklingsländerna.

- Bilaterala förhandlingar som de med Mercosur kan aldrig ersätta de avtal som uppnås inom WTO men kan ses som ett komplement. Det är tillfredsställande att bud nu har utbytts i Mercosurförhandlingarna och vi kommer nu att analysera detta noga.

Kontakt
Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
anders.teljeback@agriculture.ministry.se