Utrikesdepartementet

Sverige stödjer fredsfrämjande insatser i Liberia

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2003 14:12 CET

Regeringen har idag den 4 december beslutat lämna ett bidrag på 4
miljoner kronor till fredsfrämjande insatser i Liberia.

Det svenska bidraget går till ett program för avväpning,
demobilisering, rehabilitering och återanpassning av före detta
soldater i Liberia, ett s.k. DDRR-program. En majoritet av soldaterna
bedöms vara barnsoldater och programmet syftar till att återanpassa dem
till normala levnadsförhållanden. Bidraget går via FN:s utvecklingsfond
(UNDP) som förvaltar en givarfond för programmet.

- Avväpningen är en förutsättning för att FN:s fredsstyrka ska kunna
återupprätta säkerheten i det krigshärjade landet och för att
hjälporganisationer ska kunna nå fram till den lidande
civilbefolkningen, säger biståndsminister Carin Jämtin.

FN:s fredsbevarande styrka i Liberia (UNMIL) kommer att bistå i
avväpningen av ca 50 000 före detta soldater som kommer att inledas
under december månad.

Sverige är engagerat för att långsiktigt främja fred och säkerhet i
Liberia och i regionen. Sverige ger betydande humanitärt bistånd till
Liberia via FN-systemet och enskilda organisationer. Under 2003 har
drygt 59 miljoner kronor beviljats till olika insatser inom hälso- och
sjukvård, utbildning samt stöd till internflyktingar. Sverige deltar
även med stabsofficerare och civilpolis i FN:s fredsbevarande styrka i
Liberia (UNMIL). I augusti bidrog regeringen med 10 miljoner kronor
till den västafrikanska fredsstyrka som föregick FN-insatsen.

John Zanchi
Pressekreterare
08-405 55 50
070-260 26 64

Helena Rietz
Kansliråd
08-405 56 20

Andreas Norman
Redaktör
08-405 57 18
070-246 53 39