Sida

Sverige stödjer insatser för de översvämningsdrabbade i Myanmar

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2015 15:53 CEST

  Över en miljon burmeser har drabbats av de värsta översvämningarna på årtionden, och 240 000 familjer har tvingats överge sina bostäder. Sida har beslutat om stöd på 10 miljoner kronor till insatser för de hårt drabbade. Pengarna ska användas till mat, vatten, boende och akutsjukvård.

  - Översvämningarna drabbar människor som redan har det väldigt tufft, kanske allra svårast är det för barnen som nu förlorat allt, både sitt hem och sin skola. De behöver mycket stöd nu, säger Charlotte Petri Gornitzka, Sidas generaldirektör.

  Sedan mitten av juli har Myanmar drabbats av ovanligt kraftiga monsunregn som nu lett till att mer än en miljon människor – av dem 346 000 barn - drabbats av omfattande översvämningar, hårda vindar och på vissa ställen jordskred. Minst 103 människor har omkommit och 240 000 familjer har tvingats lämna sina helt eller delvis förstörda hem och 1 200 skolor har fått stänga. Värst drabbat är nordvästra delen av landet som redan innan detta var ett eftersatt område.

  Regeringen i Myanmar har nu förklarat fyra delstater som katastrofzoner och vattenmassorna hotar dessutom att drabba ytterligare hundratusentals människor där vattnet hotar dra in eller där det finns risk för jordskred. Läget kompliceras av att många vägar och broar förstörts och på vissa håll är täckta av lera eller slam, och det är en utmaning för biståndsorganisationer att skaffa sig en överblick över katastrofen och vilka behov som de många drabbade har, men också för att ta sig fram till behövande.

  Sidas stöd kommer att gå via organisationerna Röda Korset med 3 miljoner kronor och Norska Flyktingrådet med 2 miljoner kronor.

  När det akuta läget är över kommer det att finnas stora behov av hjälp med återuppbyggnad av de drabbade områdena enligt den burmesiska regerigen som begärt hjälp från omvärlden för att klara situationen. Insatser kommer att behövas för att bostäder, infrastruktur och jordbruket som har blivit skadade av vattenmassorna ska kunna fungera igen.

  Myanmar är ett av de länder som årligen får humanitärt stöd till de mest utsatta från Sida, den totala summa som avsatts för humanitärt stöd till Myanmar i år uppgår nu till 77,85 miljoner kronor.

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se