Utrikesdepartementet

Sverige stödjer integrering av makedonska romer

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 15:24 CET

Regeringen har idag beslutat att bidra till den makedonska regeringens
arbete med att utveckla en nationell strategi för att bättre integrera
romer i det makedonska samhället. Makedonien har störst romsk
befolkning på västra Balkan, men har ännu inte någon nationell
handlingsplan för denna grupp.

- Regionens regeringar bär ansvaret för att förbättra villkoren för
dess minoriteter. Sverige kan dock hjälpa till i dialog med
regeringarna och ge stöd till lokala projekt, säger biståndsminister
Carin Jämtin.

Det svenska bidraget på 300 000 kronor går till den ickestatliga
organisationen "Project on Ethnic Relations" (PER) som tillsammans med
den makedonska regeringen och ledare för landets romska befolkning
utvecklar den nationella strategin.

- Regeringen vill fördjupa dialogen med länderna på västra Balkan om
hur Sverige bäst kan stödja arbetet med integrering av minoriteter och
därmed även landets närmade till EU, säger biståndsminister Carin
Jämtin.

John Zanchi
Pressekreterare
08-405 55 50
070-260 26 64

Lars-Erik Lundqvist
Departementssekreterare
08-405 34 84

Andreas Norman
Redaktör
08-405 57 18
070-246 53 39