Utrikesdepartementet

Sverige stödjer ny FN-funktion för barns rättigheter

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2009 10:53 CESTMinst 300 miljoner av världens barn är utsatta för våld. Nu ökar Sverige sitt engagemang för dessa barn, genom att stödja FN:s nytillsatta representant för att bekämpa våld mot barn, Marta Santos Pais. Sveriges ekonomiska stöd inleds med ett första bidrag på 3 miljoner kr.


- Det är centralt att detta viktiga arbete kommer igång snabbt. Barn utsätts dagligen för ofattbart våld trots att det har gått 20 år sedan FN:s barnkonvention antogs. Vi välkomnar Marta Santos Pais i sin nya roll, och gläds åt att hennes besök i Sverige, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.

Sverige har länge drivit på i FN för att uppmärksamma barns utsatthet och öka efterlevnaden av deras rättigheter. Sverige finansierade därför en studie om våld mot barn, under ledning av Paulo Sérgio Pinheiro. En av rekommendationerna var att FN:s generalsekreterare skulle utse en särskild representant för förebyggande av våld mot barn.

Den 1 maj 2009 utsågs Marta Santos Pais, jurist med lång erfarenhet av arbete med mänskliga rättigheter, att leda den nya funktionen. Den 6-7 juli gör hon ett av sina första officiella framträdanden när hon deltar i NGO Forum om Våld mot Barn som hålls på Frösundavik, Stockholm.
Forumet arrangeras av det svenska EU-ordförandeskapet tillsammans med EU-kommissionen. Syftet är att frivilligorganisationer och EU-aktörer samlas för att utbyta erfarenheter mellan fältarbete och beslutsfattande.

- Jag hoppas att vi av forumet kan få fram slutsatser som vi kan använda konkret i EU:s arbete för mänskliga rättigheter, exempelvis med implementering av EU:s riktlinjer för barns rättigheter, säger Gunilla Carlsson.
----------------

Om FN:s särskilda representant för förebyggande av våld mot barn:

FN:s särskilda representant har bl.a. i uppgift att arbeta mot alla former av våld mot barn, fungera som en katalysator för staters och civilsamhällens arbete och verka för att hålla frågan om våld mot barn högt på den internationella dagordningen.


Kontakt:
Peter Larsson
Pressekreterare hos Gunilla Carlsson
08-405 59 39
070-283 95 97