Utrikesdepartementet

Sverige stödjer Röde Kors Nordisk United World College

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2003 11:11 CEST

Regeringen har i dag beslutat att ge ett bidrag motsvarande 5,8 miljoner kronor till Röde Kors Nordisk United World College för år 2003.

Skolan startade 1995 och tar emot elever från ca 80 länder, varav en tredjedel kommer från utvecklingsländer. Skolans syfte är att genom internationell utbildning, utbyte av erfarenheter och samhällstjänst möjliggöra för unga människor att bli politiskt- och miljömedvetna medborgare.

Sverige har bidragit med stöd till skolans verksamhet sedan starten 1995.

Eva Persson, Departementssekreterare
08-405 51 98

Gufran Al-nadaf, Redaktör
08-405 57 18, 0709-32 87 39