Utrikesdepartementet

Sverige stödjer utbildning av irakisk polis

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 10:49 CET

Regeringen har i dag beslutat att bidra med tio svenska
polisinstruktörer till ett utbildningsprogram för irakiska poliser i
Amman, Jordanien.

– Den allvarliga säkerhetssituationen i Irak utgör ett avgörande hinder
för en normalisering i landet, och bidrar till att internationella
hjälpinsatser inte kan genomföras på ett effektivt vis, säger
utrikesminister Laila Freivalds.

– Åtgärder för att förbättra säkerheten måste prioriteras och ett
fungerande irakiskt polisväsende är ett steg på vägen.

Bedömningar gör gällande att ett irakiskt polisväsende bör uppgå till
runt 70 000 poliser. I dag finns cirka 30 000 i tjänst. För att möta
behovet har ett program för snabbutbildning av irakiska poliser
utformats vid en polisskola i Amman, Jordanien. Under nästa år ska upp
till 30 000 irakier genomgå snabbutbildning för poliser. För att kunna
genomföra utbildningen krävs bland annat ett stort antal
internationella instruktörer.

Träningen följer en modell som tidigare använts med framgång i bland
annat Kosovo och på Östtimor, där svenska poliser också deltagit.

Anders Hagquist
Pressekreterare
08-405 56 81
070-314 57 00

Mattias Lentz
Kansliråd
08-405 5417

Maria Håkansson
Redaktör
08-405 15 82
0708-66 84 91