Utrikesdepartementet

Sverige stödjer västafrikansk fredsstyrka i Liberia

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2003 10:04 CEST

Regeringen har i dag beslutat att bidra med 10 miljoner kronor till den västafrikanska samarbetsorganisationen ECOWAS (The Economic Community of West African States) fredsbevarande styrka i Liberia. Beslut om styrkans mandat fattades av FNs säkerhetsråd fredag 1 augusti. Den nigeriansk-ledda insatsen håller för närvarande på att utplaceras i Liberia.

- Den västafrikanska styrkans ankomst är ett avgörande steg mot fred i Liberia och en viktig signal från det internationella samfundet att våldet i Liberia måste upphöra, säger kabinettssekreterare Hans Dahlgren som innehar uppdraget som EU-ordförandeskapets särskilde representant till bl a Liberia.

- Styrkan ska se till att de stridande parterna respekterar det eldupphör som ingicks 17 juni och göra det möjligt för hjälporganisationer att nå fram med mat, vatten och mediciner till den lidande civilbefolkningen, fortsätter Hans Dahlgren.

- President Charles Taylor har ingen roll att spela i den övergångsregering som ska leda det krigshärjade Liberia mot fria och rättvisa val. Det faktum att en internationell fredsstyrka nu finns på plats i Liberia innebär att Charles Taylor måste leva upp till sitt löfte och lämna presidentposten snarast, säger kabinettssekreterare Hans Dahlgren.

Sverige och EU har aktivt stött ECOWAS medlingsansträngningar, bl a med finansiellt stöd till de fredsförhandlingar som sedan början av juni pågår i Ghana. Det svenska bidraget till ECOWAS fredsbevarande insats är därutöver ett led i regeringens målsättning att stärka den afrikanska kapaciteten att förebygga och hantera konflikter.

Sverige ger betydande humanitärt bistånd till Liberia via FN-systemet och enskilda organisationer. Under 2003 har drygt 40 miljoner kronor beviljats till olika insatser inom hälso- och sjukvård, utbildning samt stöd till internflyktingar.

Helena Rietz, Kansliråd
08-405 56 20

Henrik Rydén, Departementssekreterare
08-405 21 61

Lars-Olof Lundberg, Pressråd
08-405 54 54, 0708-43 62 71