Miljödepartementet

Sverige stöttar bekämpning av farliga ämnen i Arktis

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2004 10:41 CEST

Miljöminister Lena Sommestad har idag beslutat att 700 000 kronor ska gå till projekt om farliga ämnen i Arktis.

Projektet som bedrivs av Arktiska rådet handlar om att ta fram planer för att minska föroreningen av kvicksilver, bekämpningsmedel, dioxiner och bromerade flamskyddsmedel.

- Spridningen av farliga ämnen i den känsliga arktiska miljön är ett allvarligt problem. Därför är det viktigt att vi tillsammans med våra grannländer intensifierar våra ansträngningar för att fasa ut dessa farliga ämnen, säger miljöminister Lena Sommestad.

Projektet som Sverige stöttar är inriktat mot nordöstra Rysslands arktiska områden.


Kontakt
Johan Hasslow
Pressekreterare
+46 8 405 20 27
+46 70 300 20 08