Världsnaturfonden WWF

Sverige sviker i kampen mot luftutsläpp till sjöss

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2011 15:22 CET

Östersjöländerna har misslyckats med att införa kraftfulla åtgärder för att minska fartygens kväveutsläpp som bidrar till övergödningen. Bara Tyskland och Danmark var beredda att gå vidare medan Sverige passivt ville skjuta beslutet på framtiden under det nyligen avslutade Helcom-möte i Helsingfors. 
– Sverige sviker, när vi istället borde gå i spetsen, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF

WWF anser att Östersjön snarast borde göras till ett särskilt område med kraftiga krav på utsläppsbegränsningar för kväve, ett så kallat NECA område (Nox Emission Control Area). Reglerna skulle bara omfatta nya fartyg och inte dagens fartygstrafik. Men hittills har inte ens detta gått att genomföra.

De nuvarande nivåerna på fartygens utsläpp av kväveföreningar har sedan decennier varit förbjudna på land. Utan NECA kommer dessa skamliga utsläpp att fortsätta långt in i framtiden, säger Mattias Rust, sjöfartsansvarig på WWF.

Övergödningen har identifierats som det enskilt största hotet mot Östersjöns marina miljö. Sjöfartens luftföroreningar bidrar till kväveutsläppen som är en biprodukt av förbränningen av smutsigt bränsle och bidrar till övergödningen. Med den nuvarande tillväxttakten och prognoserna för fartygstrafiken i Östersjön kommer utsläppen att öka upp till 50 procent år 2020 jämfört med sekelskiftet.

– Även utsläppen från dagens sjöfart måste åtgärdas. Det finns väl utformade förslag på hur ett marknadsbaserat system kan belöna de rederier som redan idag går i bräschen och genomför åtgärder som minskar de kvävehaltiga utsläppen, avslutar Mattias Rust.

Fakta:

Östersjöländerna har via Helsingforskommissionen (HELCOM) i flera år arbetat med förslaget om rening av luftutsläppen. Idén har varit att driva frågan till den Internationella Sjöfartsorganisationen (IMO) under 2011, men länderna kunde inte enas. Vid Helcom-mötet i Helsingfors 15-17 november hade Östersjöländerna en ny chans att helhjärtat föra NECA-frågan framåt, för att på sikt kunna minska kväveutsläppen. Flera länder, inklusive Sverige, kunde inte göra detta åtagande och beslutet sköts på framtiden.

För frågor, kontakta:
Mattias Rust, sjöfartsansvarig WWF, 070-212 63 14

Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 070-629 10 77
marie.vonzeipel@wwf.se