Kvinnoforum

Sverige tar ledningen för samarbete mot hedersrelaterat våld i Europa

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2004 08:55 CEST

I Stockholm den 7-8 oktober arrangerar Kvinnoforum, i samarbete med 12 europeiska partners, den europeiska konferensen ”Honour Related Violence within a Global Perspective: Mitigation and Prevention in Europe” mot hedersrelaterat våld.
Konferensens syfte (liksom Kvinnoforums EU-projekts syften) är:
 att sätta den svenska och europeiska hedersproblematiken i ett globalt sammanhang;
 att samordna och effektivisera det nationella och transnationella arbetet mot hedersrelaterat våld i Europa;
 att arbeta fram en handlingsplan för den fortsatta europeiska dagordningen;
 att lyfta fram goda exempel från olika delar av Europa.

Anita Gradin, Kvinnoforums styrelse, som leder arbetet under konferensen ”Jag är väldigt nöjd med att vi har kommit så långt i det europeiska samarbetet och jag förväntar mig att konferensen blir ett ytterligare viktigt steg framåt”

Till konferensen kommer bland annat:
 Rana Husseini, människorättsaktivist från Jordanien
 Ann Cryer, parlamentariker från Storbritannien
 Evelyne Accad, forskare och debattör, Libanon
Lewis Benjamin, EUROPOL/Metropolitan Police Service, Storbritannien

Konferensens första dag kommer att bevistas av HM Drottningen Silvia
Integrationsminister Mona Sahlin avslutar konferensen genom att ta ut riktningen för det fortsatta arbetet i Europa och regeringens konferens i december.
”När jag ledde den så kallade Fadime-konferensen i riksdagshuset hade jag Fadime som icke påannonserad talare. Även denna konferens kommer att ha ett liknande inslag.” Säger Bam Björling ordförande Stiftelsen Kvinnoforum.

Andra inslag i konferensen:
 En av konferensens talare, Evelyne Accad, kommer att framträda med ett musikaliskt inslag på temat hedersrelaterat våld
 Jeroo Roy, indisk konstnärinna, bosatt i Storbritannien, deltar med ett antal målningar från utställningen ”What Honour, Whose Honour”
 Ett urval av målningar från projektet ”Women’s Lives, Artists’ Views” utfört av the Women Cultural and Information Center, Sulaymania och the Kurdish Women Against Honour Killing, London

Kvinnoforum har arbetat med hedersproblematik i närmare 14 år. I juni ledde Kvinnoforum en poliskonferens tillsammans med Metropolitan Police Service vid Europols högkvarter i Haag där ett nätverk för ledande poliser i 20 medlemsländer initierades. I Sverige arbetar Kvinnoforum för närvarande med fem större hedersprojekt, bland annat skolprojektet ”Flera kulturer ett liv” i Stockholm och Eskilstuna.

Kontakt
Bam Björling, Ordförande Stiftelsen Kvinnoforum 070 – 373 68 05
Johanna Förberg, Konferensansvarig 073 - 916 30 03
Maria Ekman, Presskontakt 0733 – 19 12 54