Riksdagen

Sverige tar över ledningen för det parlamentariska Östersjösamarbetet

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 08:54 CEST

Den 16:e parlamentariska Östersjökonferensen (BSPC Baltic Sea Parliamentary Conference) avslutades i dag i Berlin. På agendan för konferensen stod samarbete på energiområdet, arbetsmarknadsfrågor samt havs- och sjöfartspolitik.

Vid avslutningen övertog riksdagsledamoten Sinikka Bohlin (s) ordförandeskapet för det parlamentariska Östersjösamarbetet efter den tyske parlamentarikern Franz Thönnes.

– Det är en utmaning, ett spännande och viktigt uppdrag, säger Sinikka Bohlin. Under det kommande året kommer jag att arbeta för att vi ska fokusera på:

· problemen med övergödningen i Östersjön och hur vi tillsammans kan lösa dem

· en väl fungerande arbetsmarknad till nytta för medborgarna i länderna runt Östersjön

· en dialog med regeringssidan om omstruktureringen av samarbetet i regionen

– Jag vill också vädja till regeringarna runt Östersjön att stödja HELCOM:s aktionsplan för Östersjön, avslutar hon.

Nästa konferens, den 17:e, kommer att äga rum i Visby den 1-2 september 2008 med energi och klimatförändringar som huvudteman.

För mer information kontakta
Sinikka Bohlin (s), 08-786 46 74, 070-609 67 42
eller Eva Smekal, 08-786 50 49, 070-671 04 32


Christina Green
Pressekreterare, tfn 08-786 40 54, 070-609 64 48