Västra Götalandsregionen

Sverige tar samlat grepp om förnybara drivmedel

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 10:32 CET

Hur förser vi framtidens transportsystem med biobränslen på bästa sätt? Sveriges högskolor, forskningsinstitut och industri har startat ett kunskapscentrum för att ge beslutsfattare bästa möjliga underlag och tillsammans driva utvecklingen av förnybara drivmedel för transporter.

Svensk forskning kring förnybara drivmedel har unik bredd och ligger mycket väl till internationellt. Genom att stärka samverkan mellan forskare, industri och myndigheter i form av ett gemensamt kunskapscentrum ska forskningsresultat i högre grad kunna omsättas i praktiken. Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel har fått namnet f3, efter engelskans ”fossil free fuels”.

Jämförelser av olika bränslen och system

Pågående forskningssatsningar inom till exempel förgasningsteknik och etanolproduktion från cellulosa ska kompletteras med FoU-projekt finansierade genom f3. Projekten kan bestå av jämförande systemstudier av olika typer av drivmedel, processer, råvaror och utformning av anläggningar.

– Genom denna nationella samling kan vi i Sverige fortsätta att ligga i internationell framkant inom miljömässigt och ekonomiskt hållbara biodrivmedel. Marknaden för dessa är närmast obegränsad, säger Pål Börjesson, Miljö- och energisystem, Lunds tekniska högskola.

Ger stöd för långsiktiga beslut

Målet för f3 är att ta fram vetenskapligt underbyggt beslutsstöd för politiker, myndigheter, industri och andra organisationer. På så sätt kan f3 bidra till ändamålsenliga styrmedel och FoU-satsningar. En bättre grund läggs för nödvändiga investeringar.

De avtal som nu tecknats gäller för verksamhetens tre första år, under vilka centrumet beräknas omsätta 30 Mkr. Avsikten är dock en mer långsiktig verksamhet som pågår åtminstone lika länge till.

Deltagande högskolor

I centrumet deltar fem av Sveriges mest aktiva högskolor inom området: Chalmers, Kungliga tekniska högskolan (KTH), Lunds universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Umeå universitet. Umeå universitet samverkar dessutom nära med Luleå universitet och Energitekniskt Centrum i Piteå inom området, så även deras kompetens kommer att tas till vara inom f3.

Övriga deltagare

Övriga deltagare är de tre forskningsinstituten IVL Svenska Miljöinstitutet, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Innventia samt industrin. De industriföretag som idag stödjer centrumet är Preem, Perstorp, Göteborg Energi, E.ON Sverige, Sekab E-technology och Volvo Technology.

Verksamheten finansieras även av Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen. Chalmers Industriteknik, CIT, kommer att vara värd för centrumet.

Miljönämndens arbete med transporter och drivmedel


Kontaktperson: Tomas Österlund, miljöstrateg 0702-22 12 19